Accessibility

Kalendarz

lipiec 2021
npwścps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mini-galeria

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg

Nasi partnerzy

Gmina Skrwilno

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie

Gazeta Skrwileńska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

Odwiedza nas

Dziś 3

Wczoraj 6

Tydzień 3

Miesiąc 172

Wizyt wszystkich 7100

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:


 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest:

Zespół Szkół w Skrwilnie,
ul. Bieżuńska 16, 87-510 Skrwilno  

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2a. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 2. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą  przetwarzane w celu:
  -wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa:
  Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa  o systemie informacji oświatowej,
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

-realizacji celów związanych z promocją działań, poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej, informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach,  przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów- wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

-zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę szkołę podstawową , poprzez zastosowanie środków technicznych w postaci monitoringu wizyjnego. 

 1. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków  zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie  uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane,  rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce,

oficjalnych szkolnych stronach internetowych

 

 1. Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 3. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji (wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

         Cezary Kwiatek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karnawałowe zabawy skrwileńskich przedszkolaków

Karnawał i walentynki to miłe tradycje długo wyczekiwane przez przedszkolaków. Zazwyczaj w tym okresie odbywają się bale, a święto zakochanych dla dzieci jest symbolem przyjaźni, relacji międzyludzkich i radości wspólnego przebywania. W tym roku jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią dnia 15 lutego w grupie „0”  w Zespole Szkół w Skrwilnie odbyła się „Walentynkowa Rewia Mody”. Dzieci z grupy „0” wcieliły się w kolorowe wróżki, piękne królewny, policjantów, dzielnych super bohaterów i inne tajemnicze postacie. Przedszkolaki zaprezentowały swoje stroje paniom dyrektor Iwonie Jeżewskiej – Świeżak i wicedyrektor Małgorzacie Celebudzkiej, zatańczyły taniec „Nogi stonogi”, ułożyły postacie króla, wróżki, pirata i księżniczki wg kolejności ubierania się i przygotowały piękne karnawałowe maski. Na koniec wszyscy otrzymali walentynkowe niespodzianki. Dzieci do końca dnia brały udział w przygotowanych konkursach i pełne uśmiechu i wrażeń odchodziły do domów.

Czytaj więcej: Karnawałowe zabawy skrwileńskich przedszkolaków

Koordynator dostępności

Janusz Szmytkowski
tel. 54 270 00 12 wew. 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań Koordynatora do spraw dostępności:

 • wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Skrwilnie,
 • przygotowuje i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitoruje działalność Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie 39a.2020-koordynator dostępności

Karnawałowa Rewia Mody

Dnia 10.02.2021r. w grupie „Pięciolatki” odbyła się Karnawałowa Rewia Mody. Pokaz mody z wielkim zainteresowaniem oglądały: dyrektor Zespołu Szkół  w Skrwilnie – Pani Iwona Jeżewska– Świeżak i vice dyrektor–Pani Marzanna Wrzosińska. Przedszkolaki w przepięknych karnawałowych strojach dumnie zaprezentowały się na specjalnie przygotowanym wybiegu otrzymując gromkie brawa i gratulacje od przybyłych gości. Uroczystość dostarczyła wszystkim wiele radosnych i niezapomnianych przeżyć.

Czytaj więcej: Karnawałowa Rewia Mody

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności-Gminne Przedszkole w Skrwilnie

Gminne Przedszkole w Skrwilnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły:  www.przedszkoleskrwilno.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.                                                                  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Gminnym Przedszkolu w Skrwilnie dla  strony www.przedszkolespskrwilno.com.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem  internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkoleskrwilno.com.pl spełnia wymagania w 91,83%.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.


Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Andrzej Kosiński, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542700086. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż          w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę  w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie prowadzi jedno główne wejście. Ponadto  od strony placu zabaw znajduje się drugie wejście boczne dla personelu kuchni.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Przedszkole  nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Toalety w przedszkolu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ułatwiającym przemieszczanie się po budynku jest brak progów w pomieszczeniach  przedszkola.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.