Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż zgodnie z komunikatem MZ z dnia 25.03.2021r.  Przedszkole zawiesza stacjonarną działalność od 27.03.2021r. do 09.04.2021r.

Jednocześnie zapewniamy opiekę w świetlicy dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID- 19.