AccessibilityDla rodzica

Informacje dla rodziców

Czytaj więcej

Dla przedszkolaka

Ciekawe strony, które warto odwiedzić

Czytaj więcej

Dla nauczycieli

Strony, które warto odwiedzić

Czytaj więcej

Grupy przedszkolne

Grupy przedszkolne

Czytaj więcej

Kalendarz

czerwiec 2021
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Mini-galeria

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg

Nasi partnerzy

Gmina Skrwilno

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie

Gazeta Skrwileńska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

Odwiedza nas

Dziś 10

Wczoraj 9

Tydzień 69

Miesiąc 165

Wizyt wszystkich 6848

Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności-Gminne Przedszkole w Skrwilnie

Gminne Przedszkole w Skrwilnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły:  www.przedszkoleskrwilno.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.                                                                  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Gminnym Przedszkolu w Skrwilnie dla  strony www.przedszkolespskrwilno.com.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem  internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkoleskrwilno.com.pl spełnia wymagania w 91,83%.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.


Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Andrzej Kosiński, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542700086. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż          w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę  w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie prowadzi jedno główne wejście. Ponadto  od strony placu zabaw znajduje się drugie wejście boczne dla personelu kuchni.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Przedszkole  nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Toalety w przedszkolu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ułatwiającym przemieszczanie się po budynku jest brak progów w pomieszczeniach  przedszkola.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Wywiadówka on-line

Dnia 01.02.2021r. (poniedziałek) od  godz. 15.00 w Zespole Szkół w Skrwilnie odbędzie się  wywiadówka  on- line.

 1. Szkoła Podstawowa – za pomocą platformy Microsoft Teams.
 2. Przedszkole – za pomocą komunikatora Messenger lub poczty elektronicznej.

Zachęcamy do udziału.

Ogłoszenie

Wobec przejścia na kwarantannę domową dzieci z grup 3 i 4 – latków oraz nauczycieli tych grup, po uzyskaniu opinii PSSE i zgody Organu Prowadzącego wprowadzone zostają zajęcia zdalne dla ww. grup w dniach 16-21.12.2020r.